گروه تخصصی همراه تو با تاکید بر اصل مشارکت در فعالیتها و تمرکز بر تخصص افراد، از کمک و مشارکت تمام افراد دارای ایده و توان فنی و تجاری استقبال می کند و امیدوار است بتواند جایگاهی برای هم افزایی از طریق اشتراک گذاری تخصصها بین افراد مختلف باشد و بتواند در نهایت نیاز کسب و کارها را به بهترین شکل مرتفع سازد. در همین راستا مایل به همکاری با متخصصان حوزه‌های مختلف می‌باشیم:

همکاری

  • MM slash DD slash YYYY
  • سوابق کاری و حرفه ای

  • در چه حوزه ای می توانید همکاری کنید؟
  • Accepted file types: pdf, doc, Max. file size: 5 MB.
    در صورت تمایل، رزومه خود را بارگذاری کنید
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.