بهبود شرایط اقتصادی آلمان از پائیز ۲۰۲۰

mazaya eghamat alman

شرایط اقتصادی آلمان

پتر آلتمایر ابراز اطمینان کرده ،که دوره رکود اقتصادی  ناشی از پاندمی کرونا در آلمان پس از تعطیلات تابستان متوقف شود. وزیر اقتصاد آلمان برآورد می‌کند که بهبود شرایط اقتصادی آلمان  حداکثر از ماه اکتبر آغاز شود.

وزیر اقتصاد دولت فدرال آلمان به ریاست صدراعظم آنگلا مرکل می‌گوید: با وجود ادامه بحران کرونا، رشد اقتصادی این کشور از پاییز افزایش می‌یابد.

منبع: دیچه وله

Share: